KATALOG

Katalog.pdf

Kataloğumuzu buradan indirebilirsiniz

ANTREPO

Antrepo, gümrük vergisine konu olup da henüz vergi ve resimleri ödenmemiş malların korunduğu, gerekiyorsa küçük tamamlayıcı işlemlerin yapıldığı gümrük binalarına yakın olan bir tür depodur. Antrepo Nedir? Antrepo, kelime olarak Fransızca'dan dilimize geçmiştir ve kelime anlamı olarak gümrüklere gelen ticarî eşyanın konulduğu, korunduğu yer, ardiye anlamlarına gelmektedir. Antrepo gümrük gözetimi altında bulunan eşyanın konulması amacıyla kurulan ve kuruluşunda aranılacak koşullan ve nitelikleri yönetmelikle belirlenen yerlere denir. Ayrıca antrepolar eşyanın gümrük mevzuatında düzenlenen şekilde konulması halinde süresiz kalabildiği ve eşyanın antrepoda kaldığı süre içerisinde eşyaya terettüp eden vergilerin ödenmediği bir gümrük rejimidir Antrepo Çeşitleri Antrepolar; gümrük gözetimi altında bulunan eşyanın veya izin verildiği durumlarda ihraç eşyasının konulduğu genel ve özel antrepolar olmak üzere ikiye ayrılır. I. Özel Antrepo: Sadece antrepo işletmecisine ait eşyanın konulabildiği gümrük antrepolarıdır. Özel antrepolar C, D, E tipi olmak üzere kendi arasında 3'e ayrılır. II. Genel Antrepo: Eşyanın konulması için herkes tarafından kullanılabilen gümrük antrepolarıdır. Genel antrepolar A, B, F tipi olmak üzere kendi arasında 3'e ayrılır

Depomuzda ; Adanır Lojistik, mevcut depoları ile her türlü operasyonlarınıza yönelik depolama hizmetleri sunmaktadır. Adanır Lojistik'in depo hizmeti anlayışı mevcut depolarından faydalandırmanın yanı sıra, ihtiyaçlarınız doğrultusunda bir sistem kurup, gerekli yatırımları yaparak sîze özel hizmetler geliştirmektedir. Model raf ve depolama sistemleri Temel yükleme, boşaltma ve park hizmetleri, depo yönetimi ve takip sistemleri • Paketleme, etiketleme, yeniden ambalajlama ve koli birleştirme, müşteriye faturalama, katma değer hizmetler • Düzenli performans takibi ve kritik performans göstergelerinin raporlanması

TOP